Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính năm 2014 - 2015 - 2016

Khái quát

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú là công ty được thành lập theo Quyết định số 17/2012/HĐQT ngày 09 tháng 07 năm 2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số doanh nghiệp 0311878090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 07 năm 2012, thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 01 năm 2014.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 15.000.000.000 VND.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

 • Sản xuất cấu kiện kim loại. Chi tiết: sản xuất cấu kiện dùng cho xây dựng (không hoạt động tại trụ sở);
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành xây dựng;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt nhà nội bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Phá dỡ;
 • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
 • Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở);
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Hoạt động kiến trúc và kỹ thuật có lien quan. Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế cấp – thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và  thiết bị điện công trình dân dụng – công nghiệp;
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

 

Trụ sở chính của Công ty tại 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính 2014 Download
Báo cáo tài chính 2015 Download
Báo cáo tài chính 2016 Download